Ki-kicsoda a SZEF-ben?

Árva János

(1945. december 30., Csepel) 
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke. Iskolai végzettség: főiskolai oklevelet filozófia-szociológiai szakon, szakigazgatás-szervezői képesítést az Államigazgatási Főiskolán 1995-ben szerzett. Felsőfokú munkaügyi és személyügyi képzettséggel rendelkezik. Munka: a Kohászati Gyárépítő Vállalatnál 1964-től műszaki és személyzeti területen dolgozott, 1974-1990-ig a Vasas Szakszervezet munkatársa, később osztályvezető-helyettese. 1991 óta függetlenített elnök a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal és Intézmények Munkavállalóinak Szakszervezetében. Az MKKSZ budapesti elnöke 1997-től 2004-ig, az MKKSZ alelnöke 1992–1996 és 2000–2003. között, elnöke 2004 óta. A SZEF Ügyvivő Testületének tagja 2004 óta. E-mail: arvaj@budapest.hu

Dr. Bárdos Judit

(1946. június 6., Budapest) 
A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) főtitkára, a SZEF alelnöke. Iskolai végzettség: ELTE-JTK 1976. Munka: 1965–67-ig a Belügyminisztériumban, 1967–74-ig a Fővárosi VIII. kerületi Tanácsnál, 1974–77-ig az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben, 1977–81-ig a Pest megyei Földhivatalban dolgozott, 1981–96-ig a Rendőrtiszti Főiskola adjunktusa. A Belügyi (1999-től Belügyi és Rendvédelmi) Dolgozók Szakszervezetének főtitkára 1992 óta. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének alelnöke, társelnöke 1994–2003-ig, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának ügyvivője 1999 óta, ill. a SZEF alelnöke 2007 óta. E-mail: bardos@brdsz.hu

Borhi Károlyné

(Szül. Bálint Ilona, 1945. június 25., Cegléd) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának (PEB) elnöke. Iskolai végzettség: mérlegképes könyvelő, filmszakmai felsőfokú végzettség. Munka: 1969–1993-ig a Pest Megyei Moziüzemi Vállalat könyvelője, belső ellenőre, ellenőrzési osztályvezetője, igazgató-helyettese, 1993–95-ig a Pest Megyei Önkormányzat főelőadója, 1992-től – jelenleg is – a Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezetének titkára. 1995-től a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének irodavezetője. 1999-től a SZEF Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának tagja, 2003-tól a PEB elnöke.

Radlingmayr-Déri Tímea

(1977. április 9., Balmazújváros) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) nemzetközi és szervezési titkára/irodavezetője. Iskolai végzettség: pénzügyi szakos közgazdász oklevelet a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Karán, 2003-ban szerzett. Mérlegképes könyvelői és felsőfokú külkereskedelmi üzletkötői képzettséggel rendelkezik. Munka: 2000–2003 között a kereskedelem területén, egy bútor importőr cég debreceni kirendeltségének vezetője. 2004 júniusától a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) és a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének (MAT) közös, „Diplomás pályakezdőket a közigazgatásba 2004” elnevezésű programjának gyakornokaként, a SZEF nemzetközi referense. 2005 júniusa óta a SZEF szervezési titkára/irodavezetője. E-mail: deri.timea@szef.hu

Fehér József

(1946. augusztus 25., Monok) 
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) volt főtitkára, a SZEF alelnöke. Iskolai végzettség: ELTE-BTK 1971. posztgraduális képzés keretében közigazgatási képesítés 1984. Munka: középiskolai tanár 1971–1980, a Közalkalmazottak Szakszervezetének munkatársa 1980–90., a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének titkára 1990–91, az MKKSZ ügyvezető elnöke 1992–96, majd főtitkára 1996 óta. A SZEF ügyvivője 1995-től, alelnöke 2003. május óta, a Helyi és Területi Köztisztviselők Európai Szakszervezeti Szövetségének alelnöke 1995–98. A Munkaerő-piaci Alapot Irányító Testület (MAT) tagja a SZEF képviseletében 1997 óta. 2008-2012 között a Független Szakszervezetek Európai Szövetsége (CESI) alelnöke. E-mail: mkksz@mkksz.org.hu

Földiák András

(1948, Budapest)
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) elnöke. A szombathelyi Tanítóképző főiskolán, könyvtár-népművelő szakon, majd az ELTE BTK-n szerzett diplomát. Volt művelődésszervező, az Almásy téri Szabadidőközpont, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója és a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke, a Magyar Művelődési Társaság társelnöke. Országszerte szervezett klubokat, irodalmi színpadokat, tanfolyamokat. Évtizedek óta szakszervezeti tag. A nyolcvanas évek elején az Országos Közművelődési Központ szakszervezeti titkára volt. 2006-tól a Fővárosi Közművelődési Tagozat vezetője. 2008. május 28-án a KKDSZ VII. rendkívüli kongresszusán alelnökké, 2009. április 8-án, a szakszervezet VIII. kongresszusán a küldöttek egyhangú szavazással a KKDSZ elnökévé választották. Munkásságáért 1991-ben MSZOSZ díjban, 1994-ben Bessenyei György díjban részesült. Megjelent munkái: A kulturális intézmények és művelődési közösségek (1981), Teaház (1986), A kultúra kis krónikája (1994, 1996) E-mail: foldiaka@kkdsz.hu

Galló Istvánné

(Szül.: Péter Piroska, 1953. november 27., Gödöllő) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) alelnöke. Iskolai végzettség: tanítói diplomát 1979-ben szerzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. MLE bánásmód pszichológia szakon 1983-ban, a BME közoktatási vezető szakon 2001-ben kapott újabb oklevelet. Munka: Pedagógus pályáját nevelőként kezdte Dányban. 1980-tól az Erdélyi utcai általános iskolában, 2000-től a Dugonics András Általános Iskola és Gimnáziumban, 2004-től a Práter utcai általános iskolában tanított Budapesten. Szakszervezeti tisztségek: 1983–86 intézményi bizalmi, 1986–2000 alapszervezeti titkár. A Pedagógusok Szakszervezetének 1990-től Budapest VIII. kerületi titkára, 1994-től budapesti titkára és az országos vezetőség tagja. A PSZ 2007. szeptember 29-i munkakongresszusa a soron következő tisztújító kongresszusig megbízta az alelnöki teendők ellátásával. A SZEF budapesti koordináció képviselője 2007-től 2008 májusáig. A SZEF IV. Kongresszusán (2007. június 8.) választották a SZEF alelnökévé. 2008. július 1-től a PSZ elnöke.
E-mail: galloi@pedagogusok.hu

Dr. Gyimesi László

(1952. július 10., Budapest) 
A Művészeti Szakszervezetek Szövetségének (MSZSZ) elnöke. Iskolai végzettség: Államigazgatási Főiskola 1984–88. Munka: itthon és külföldön zenész 1970–82, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének munkatársa, a Zenészek Szakszervezetének budapesti titkára 1982–89, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének főtitkára 1989-től, az MSZSZ elnöke 1995-től. A SZEF ügyvivője 2013-tól.

Lázár András

(1951. május 14. Budapest) 
A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (PHDSZSZ) elnöke, a SZEF alelnöke. Iskolai végzettség: Képzőművészeti Főiskola (1976), Századvég Egyetem (1993) Munka: 1977–1990. telefonműszerész a Magyar Posta Vállalatnál, 1990-től a MATÁV-COMEX (később MATÁVCOM) szakszervezeti elnöke, 1991-től a PHDSZSZ elnöke, 1992–1996-ig a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökségi tagja. 2005 áprilisa – a PHDSZSZ SZEF-taggá válása – óta a SZEF ügyvivője, 2007 óta a SZEF alelnöke. E-mail: info@phdszsz.eu

Nagy Viktória

(1985. november 18. , Mór) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) nemzetközi referense / sajtótitkára. Iskolai végzettség: nemzetközi kapcsolatok szakreferens, Széchenyi István Egyetem, Győr 2008, munkaügyi kapcsolatok szakértő, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 2013. Munka: 2008 szeptembere óta Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) és a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének (MAT) közös, „Diplomás pályakezdőket a közigazgatásba 2008” elnevezésű programjának gyakornokaként, a SZEF nemzetközi referense. 2011 februárjától a SZEF sajtótitkára is. A 2012 márciusában újjáalakult SZEF Ifjúsági Tagozat (SZEFIT) elnökévé választotta, azóta a SZEF ügyvivője. E-mail: nagy.viktoria@szef.hu

Dr. Szabó Endre

(1932. május 27., Celldömölk) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) volt elnöke. Iskolai végzettség: ELTE középiskolai tanári szak 1952–56. Politikai Főiskola 1969–72. Doktori címet 1974-ben szerzett „Az államigazgatás fejlődésének irányai a társadalombiztosításban és a szociális igazgatásban” című disszertációjával. Munka: középiskolai tanár Vácott 1957–58., a Közalkalmazottak Szakszervezetének munkatársa, majd osztályvezetője 1958–68., a Társadalomtudományi Intézet Államigazgatási Reform-előkészítő Titkárságának munkatársa 1968-69. A Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetőségének közgazdasági és közigazgatási titkára 1972–85, főtitkára 1985–90. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének elnöke 1990–94. A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának alapítója, 1990–91. ügyvivője, 1992-től soros elnöke, 1995-től 2007 júniusáig elnöke. Kezdeményezője, aktív részese a munkavállalói érdekképviseletek – az Érdekegyeztető Tanács, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa, a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum – létrehozásának.

Szabó Zsuzsa

(1957., Fehérgyarmat) 
A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanítói, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezetői-szakszervezeti vezetői oklevelet szerzett. A pedagógiai értékelés szakterületen közoktatási szakértőként is dolgozott. Tagja az Önfejlesztő Iskolák Egyesülete Elnökségének. 1975 óta PSZ-tag, 1985 óta szakszervezeti tisztségviselő. A szolnoki Széchenyi Körúti Általános Iskolában, ahol 1981–2003 között tanított, alapszervezeti titkár. 2003-ban Szolnok megye PSZ-titkárává választották. Ebből eredően tagja az országos vezetőségnek és kongresszusi küldöttként is képviseli megyéjét. 2008. július 1-től a PSZ alelnöke és a SZEF ügyvivője. E-mail: szabozs@pedagogusok.hu

Szűcs Viktória

(1977. július 08., Pincehely) 
A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (BDDSZ) elnöke. Iskolai végzettség: ELTE-TTK szociális szakvizsga: gyermekjóléti alapellátás témakör, SE-EFK egészségügyi szakoktató szak 2003., csecsemő- és kisgyermekgondozó 2006., gyermekápolónő 1995, munkaügyi kapcsolatok szakértő, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 2011. Munka: 1996–2000. gyermekápoló, 2000–2004. középiskolai ügyviteli dolgozó, gyermekvédelmi-felelős, 2003–2004. tanév szakoktató OKJ Ápoló képzésben, 2004-ben szaktanácsadója, majd 2006–2008-ig intézményvezetője a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Egyesített Bölcsődék intézményének. A BDDSZ elnöke és a SZEF ügyvivője 2008-tól. E-mail: bddsz@mail.datanet.hu

Toma Lajos

(1956. május 31., Budapest) A Mentődolgozók Önálló Szakszervezetének elnöke. Iskolai végzettség: érettségi (1974) Munka: Országos Mentőszolgálat (1974 óta). Az Országos Mentőszolgálatnál szakszervezeti tisztségek: alapszervezeti titkár 1989-től, szervezőtitkár 1994-től, elnök 1998 óta, a SZEF ügyvivője 2007-től. E-mail: toma.lajos@mentok.hu

Varga László

(1953. december 8., Miskolc) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) elnöke. Iskolai végzettség: középiskolai érettségi (1972), autó-motorszerelő szakiskola, Miskolci Egyetem műszaki szakoktató szak 1979-82, Kossuth Lajos Tudomány Egyetem történelem szak 1983-1987, Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-vezetői szak 2000-2002. Munka: ÉPFU-nál autószerelő 1977-79-ig. A 101. sz. Szemere Bertalan Szakmunkásképző Intézet szakoktatója (1979), közoktatási és ifjúságpolitikai előadó a KISZ Borsod megyei bizottságában, majd az MSZMP miskolci városi bizottságánál (1980-89), a miskolci Szemere Bertalan Középiskola tanára, kollégiumvezető-helyettese 1989-től. A Pedagógusok Szakszervezetének 1975-től tagja, intézményi SZB-titkár, megyei elnök, a PSZ Országos Vezetőségének és Ügyvivő Testületének tagja, 1998-tól országos titkár, 2003-tól 2007-ig elnök. A SZEF ügyvivője 1998-tól, alelnöke 2003-tól 2007-ig. A SZEF IV. Kongresszusán (2007. június 8.) választották a SZEF elnökévé, majd 2011-ben újraválasztották. E-mail: szef@szef.hu

 

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: